За мен

Д-р Хараланова работи в ДКЦ-1 от 2001 г., където извършва консултативни прегледи.

Завършва медицина в Пловдив. Придобива две специалности - по вътрешни болести през 1993 г. и по пулмология - през 1995 г. 

Натрупва богат практически опит в лечение на белодробни болести в Туберкулозния диспансер в Кърджали. 

От 2010 г. е на работи в Многопрофилна транспортна болница в Пловдив.