За мен

Д-р Хараланова работи в ДКЦ-1 от 2001 г., където извършва консултативни прегледи.

Завършва медицина в Пловдив. Придобива две специалности - по вътрешни болести през 1993 г. и по пулмология - през 1995 г. 

Натрупва богат практически опит в лечение на белодробни болести в Туберкулозния диспансер в Кърджали. 

От 2010 г. е на работи в Многопрофилна транспортна болница в Пловдив.

Опит

4000, Пловдив, България, пл. Понеделник пазар 5
35932628071032623917178
Извършва консултативни прегледи на пациенти с белодробни заболявания.
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 18:00

Вторник

14:00 - 18:00

Сряда

14:00 - 18:00

Четвъртък

14:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител
Работи
4000, Пловдив, България, ул. Продължение Колхида
35932674659
Прием на пациенти с оплаквания и симптоми от спектъра на вътрешните заболявания.
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести

Специалности

Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb