За мен

Завършил МУ-София през 1984 г., след това специализира вътрешни болести през 1992 г., а през 1994 г. придобива специалност по нефрология. От 2013 г. е редовен доцент към МУ-София в Катедра Вътрешни болести.

Работи в УМБАЛ "Св.Иван Рилски" -София, в Клиника по нефрология в отделение по диализа. 

Опит

1000, София, България, ул. Уилям Гладстоун 17
35929804162
Платен прием