За мен

Доц. д-р Анелия Буева е национален консултант по детска нефлорогия, Началник на Клиника по детска нефрология при СБАЛДБ "Проф. Иван Митев".

Завършила медицина в МУ-София, специалист по педиатрия и детска нефрология. Въвежда в България детската коремна ехография. Автор е на 115 публикации посветени на детската нефрология и детската коремна ехография, включително глава за детска ехогрофия в атлас по ултразвукова диагностика. Има защитена дисертация в Лозана, доктор по медицина в узанския унивеситет. Издала е монография посветена на неонаталната нефрология "Бъбреците в неонаталния период - уникалност на морфология и функция". 

Опит

Началник отделение по детска нефрология
9000, Варна, България, бул. "Република" 91, МК Младост, ет. 5, тяло Г
Платен прием
Работи с осигурител
Защо напускам съвета към Фонда за лечение на деца
Защо напускам съвета към Фонда за лечение на деца

ДО :Д-Р ПЕТЪР МОСКОВМИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОКОПИЕ :Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВАПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМ...

Усложнения от бъбречни инфекции при децата
Усложнения от бъбречни инфекции при децата

Доц. д-р Анелия Буева, национален консултант по детска нефрология.

Публикации

Защо напускам съвета към Фонда за лечение на деца
Защо напускам съвета към Фонда за лечение на деца
Публикация
Усложнения от бъбречни инфекции при децата
Усложнения от бъбречни инфекции при децата
Публикация
Причини за бъбречни инфекции при децата
Причини за бъбречни инфекции при децата

Доц. д-р Анелия Буева, национален консултант по детска нефрология.

Предпазването от бъбречни инфекции трябва да започне от ранна детска възраст
Предпазването от бъбречни инфекции трябва да започне от ранна детска възраст

Доц. д-р Анелия Буева, национален консултант по детска нефрология.

Ранното откриване на белтък в урината спасява бъбреците
Ранното откриване на белтък в урината спасява бъбреците

Автор Галина Спасова- Доц. Буева, какви са най-добрите практики за профилактика в областта на дет...

Бъбречните проблеми могат да се открият още в утробата (ВИДЕО)
Бъбречните проблеми могат да се открият още в утробата (ВИДЕО)

Бъбречните проблеми могат да се открият още в ембрионалния период. Профилактиката им продължава с...

Педиатрите остават млади духом, защото обичат децата
Педиатрите остават млади духом, защото обичат децата

Интервюто е за кампанията "Бест докторс" на Дарик радио. Каква всъщност е разликата между нефроло...

Всеки десети българин е с бъбречна недостатъчност
Всеки десети българин е с бъбречна недостатъчност

През 2010 г. екип на Клиниката по детска нефрология в Специализираната детска болница започна скр...