За мен

Доц. д-р Анелия Буева е национален консултант по детска нефлорогия, Началник на Клиника по детска нефрология при СБАЛДБ "Проф. Иван Митев".

Завършила медицина в МУ-София, специалист по педиатрия и детска нефрология. Въвежда в България детската коремна ехография. Автор е на 115 публикации посветени на детската нефрология и детската коремна ехография, включително глава за детска ехогрофия в атлас по ултразвукова диагностика. Има защитена дисертация в Лозана, доктор по медицина в узанския унивеситет. Издала е монография посветена на неонаталната нефрология "Бъбреците в неонаталния период - уникалност на морфология и функция". 

Опит

Началник отделение по детска нефрология
9000, Варна, България, бул. "Република" 91, МК Младост, ет. 5, тяло Г
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Детска нефрология и хемодиализа

Специалности

Детска нефрология и хемодиализа

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb