За мен

Завършил ВМИ-Плевен. Специалист по вътрешни болести и нефрология.

Работи в Клиника по нефрология и диализиа при УМБАЛ "Д-р Георги Странски " в Плевен. 

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886510
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 12:00

Работи с осигурител