За мен

Завършил ВМИ-Плевен. Специалист по вътрешни болести и нефрология.

Работи в Клиника по нефрология и диализиа при УМБАЛ "Д-р Георги Странски " в Плевен.