За мен

Завършила МУ-Пловдив през 2011 г. В момента специализира нефрология.

Работи в Клиника по нефрология при МБАЛ-Пловдив АД.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. България 234
359885797771
Работи с осигурител

Образование

Нефрология

Специалности

Нефрология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb