За мен

Завършил МУ-София.

Работи в Клиника по нефрология в ИСУЛ. 

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
35929432520
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Четвъртък

07:00 - 13:00

Работи с осигурител