За мен

Завършил медицина през 2007 г. в МУ-София. Специалист по нефрология от януари 2014 г.

Интереси в областта на хемодиализата и нефрологията. Лечение на минерално-костна болест /ренална остеодистрофия / в частност вторичен хиперпаратиреоидизъм. Хемодиафилтрация, предимства пред хемодиализа  и значението й при комплексното лечение на вторичен хиперпаратиреоидизъм. 

д-р Асен Красимиров Каменов създаде публикация
2014
Хемодиафилтрацията подобрява контрола на хиперфосфатемията
Хемодиафилтрацията подобрява контрола на хиперфосфатемията

Хемодиафилтрацията подобрява контрола на хиперфосфатемията

Публикации

Хемодиафилтрацията подобрява контрола на хиперфосфатемията
Хемодиафилтрацията подобрява контрола на хиперфосфат...
Публикация