За мен

Завършил медицина през 2007 г. в МУ-София. Специалист по нефрология от януари 2014 г.

Интереси в областта на хемодиализата и нефрологията. Лечение на минерално-костна болест /ренална остеодистрофия / в частност вторичен хиперпаратиреоидизъм. Хемодиафилтрация, предимства пред хемодиализа  и значението й при комплексното лечение на вторичен хиперпаратиреоидизъм. 

Опит

1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Работи с осигурител

Образование

Нефрология
Вътрешни болести
Дерматология и венерология
Нефрология
Образна диагностика
Дентална медицина (стоматология)

Специалности

Нефрология
Дентална медицина (стоматология)
Образна диагностика
Дерматология и венерология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb