За мен

Д-р Златарева работи в ДКЦ-1 от 1986 г.

Д-р Златарева завършва медицина в Медицински университет в Пловдив. През 1980 г. придобива специалност по вътрешни болести, а от 1986 г. и по кардиология. 

В продължение на 14 години е работила в поликлиниката в Хисаря, най-напред като участъков лекар, а след това като завеждащ на гастроентерологичното отделение. 

Освен в ДКЦ-1, където е на работа почти от 20 г., дава консултации в кабинета си по кардиология в Пловдив след предварителна уговорка.