За мен

Акад. Проф. Д-р Дроздстой Стоянов е специалист по психиатрия. В края на 2013 г. става най-младият професор, а през 2015 г. е избран за най-младият академик в историята на българската наука. Заместник председател на Българската Академия на Науките и Изкуствата (от 2016).
 

Проф. Дроздстой Стоянов е преподавател към катедрата по психиатрия и медицинска психология в Медицинския университет в Пловдив,  хоноруван преподавател в Нов български университет (2008-2011) и Софийския университет "Св. Климент Охридски" (от 2011 г.). Работи в ДПБ „Св. Иван Рилски” и в ДКЦ-20 в София. Получил е професорската титла, след като е представил дисертация на тема "Синдромът на професионалното изпепеляване". Професорската си хабилитация е защитил пред седемчленно международно жури, в чийто състав са учени от Имперския колеж в Лондон, Колежа Сейнт Кейтрин в Оксфорд, университета на Киети Пескара и Лисабонския университет.

Академичната си кариера започва на 14 години, когато представя първия си научен доклад. На 15 г. завършва три средни образования - Руския дипломатически лицей, Английската гимназия в София и средно общообразователно училище. На 16 е приет да следва, а на 21 вече е завършил с отличие медицина в столичния Медицински университет и веднага е зачислен като докторант. Става доктор на науките на 26, избран за доцент на 28 години, а за професор - на 33 години. През 2010 г. е удостоен с почетното звание  Дописен член на Българската Академия на Науките и Изкуствата, а през 2015 г. е удостоен със званието "Академик" за изключителния си принос към науката и получено признание извън страната.

Зам.-директор по научно-изследователската дейност (2013-2015) на проект за създаване на "Изледователски комплекс за транслационна невронаука" при МУ Пловдив , а от 2015 г. е ръководител секция по Невропсихиатрия и функционално изобразяване . Комплексът включва уникална по рода си апаратура за функционална магнитно-резонансна томография на мозъка. 

Специализирал е в Университета в Питсбърг, САЩ, Университетите в Оксфорд и Централен Ланкашир, Великобритания и Университета в Базел, Швейцария.

Вицепрезидент на Европейското дружество за личност-центрирана медицина (2013), Зам.-председател на специализираната група по философия в Кралския Колеж на психиатрите, Лондон (2012); член на секцията по философия и хуманитарни науки на Световната психиатрична асоциация (от 2008), български делегат в секцията по психиатрия на Европейския съюз на медицинските специалисти (от 2018).

Научен сътрудник в Центърa за ценност-основана практика в здравеопaзването и социалните грижи, Колеж Сейнт Кейтрин, Оксфорд (2015). Гост-лектор в Университетите в Копенхаген (2015) и Виена (2017).

Заместник главен редактор на International Annual for History and Philosophy of Medicine (2010-2015); Associate Editor, European Journal of Person Centered Healthcare;  Frontiers in Psychiatry (Neuropsychiatric Imaging and Stimulation); International Journal of Person Centеred Medicine, Dialogues in Philosophy, Mental and Neurosciences и други.

През 2013 е включен в Marquis Who's Who in the World.

Има над 160 публикации, сред които шест монографии и три учебника за студенти, на които преподава психиатрия и медицинска психология.

Опит

Ръководител на секция
4000, Пловдив, България, ул. Братя Бъкстон 120
359887972330

Проф. Стоянов е преподавател по психиатрия и медицинска психология, ръководител на секция невропсихиатрия в Медицински университет в Пловдив. Ръководител секция оценка на психичното здраве в Технологичен център за спешна медицина, Пловдив

Прием само след запазен час
Платен прием
1000, София, България, бул. Ген. Стефан Тошев 15
359887972330
Извършва консултативни прегледи.
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Психиатрия

Специалности

Психиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb