За мен

Началник Детско Отделение за рехабилитация - СБР НК ЕАД гр.Банкя

Завършила:

МУ - гр.Варна през 1992г. 

Русенски Университет " Ангел Кънчев" - специалност "Кинезитерапия"

МУ - гр.София - специалност " Физикална и рехабилитационна медицина"