За мен

Завършила специалност "Медицинска сестра" в Медицински колеж при МУ-Плевен, през 2001 г. След това завършва специалонстта "Управление на здравни грижи" във Факултет "Обществено здраве" в МУ-Плевен.

От 2005 г. работи в отделение по Орална хирургия в УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен.