Опит

Специалист ключови клиенти
1000, София, България, бул. Шипченски проход 65

Сертификати

ОП-08-01-Управление на инциденти v04
2018-01-30
BRAND BOOK
2018-09-05
Корпоративна култура и ценности - мениджмънт
2018-09-05
Корпоративна култура и ценности
2018-09-05
GDPR
2018-09-05
SALES WORKSHOP
2018-09-05
KAM workshop
2018-09-12
Децата и интоксикационния риск в ежедневието
2018-09-14

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb