Кардиология
COVID-19&POST-COVID-19 и връзката им със ССЗ - тенденции през 2021 г.
дискусия
Patient Support - индустрията в помощ на пациентите
дискусия
Ендокринология
Кардиология
Нефрология
Обща медицина
Микроалбуминурия и артериална хипертония – предизвикателства и решения
дискусия
Алергология
Шуслерови соли
Нов поглед върху алергиите в пандемична обстановка. Терапевтични решения.
дискусия
Кардиология
Неврология
Нефрология
КАРДИО ФОРУМ 2021: едоксабан в светлините на прожектора
дискусия
Предимствата на хибридния модел - споделен опит
дискусия
Ендокринология
Кардиология
Нефрология
Ревматология
Лабиринтът на съдовото възпаление
дискусия
Пресечната точка между медици и политици
дискусия
Кардиология
Неврология
Обща медицина
Болкови синдроми при пациенти с и след COVID-19. Терапевтични подходи
дискусия
Кардиология
Нефрология
Антикоагулация с НОАК - нефрологични аспекти
дискусия
1 2 3 4 5 ... 11