За мен

ЦВМК2

ЦВМК2

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 3
359889580680
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 16:00

Вторник

08:00 - 16:00

Четвъртък

08:00 - 16:00

Петък

08:00 - 16:00

Работи с осигурител
9000, Варна, България, ул. Дойран 15
359889580680
Дни за консултация

Вторник

16:00 - 19:00

Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb