Опит

5800, Плевен, България, у. Дойран 65
359889562373
Дни за консултация

Сряда

14:00 - 18:00

Платен прием
5960, Гулянци, България, ул. Васил Левски 34
359889562373
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb