За мен

Има интерес в областта на ендоваскуларното лечение на мозъчно-съдовите заболявания.

Има интерес в областта на ендоваскуларното лечение на мозъчно-съдовите заболявания.