Опит

Лекар
1000, София, България, ул. Коньовица 65
Дни за консултация

Петък

14:00 - 18:30

Четвъртък

14:00 - 18:30

Сряда

14:00 - 18:30

Четвъртък

14:00 - 18:30

Петък

14:00 - 18:30

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител