За мен

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р БОРИСЛАВА ПАУНОВА

Завършила МУ - гр.София

Придобити специалности - " Вътрешни болести" и " Ревматология"