За мен

Невропсихолог. Работи специално в областта на речевата терапия - с пациенти с говорни проблеми след инсулт и друга мозъчно-съдова патология.

Невропсихолог. Работи специално в областта на речевата терапия - с пациенти с говорни проблеми след инсулт и друга мозъчно-съдова патология.