За мен

Невропсихолог. Работи специално в областта на речевата терапия - с пациенти с говорни проблеми след инсулт и друга мозъчно-съдова патология.

Невропсихолог. Работи специално в областта на речевата терапия - с пациенти с говорни проблеми след инсулт и друга мозъчно-съдова патология.

Опит

1000, София, България, ул. Коньовица 65
359888918490
Дни за консултация

Понеделник

12:00 - 14:00

Сряда

12:00 - 14:00

Четвъртък

12:00 - 14:00

Вторник

00:00 - 00:00

Петък

00:00 - 00:00

Работи с осигурител