Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

За мен

Председател на Национална асоциация на работещите в спешна медицинска помощ

Опит

1000, София, ул. Коньовица 65
Работи с осигурител
1000, София, бул. Патриарх Евтимий № 37
Работи с осигурител

Образование

Спешна медицина
Социална медицина и здравен мениджмънт

Специалности

Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели