Последователи
Д-р Радослава   Колева
г-жа Мариана Митева
д-р Людмила Крумова Костова
Д-р Павел Павлов
Д-р Павел Павлов
Общопрактикуващ лекар
CredoWeb
Едис Мурадов Абтулов
Едис Мурадов Абтулов
Студент по друга медицинска специалност
д-р Денчо Кантарджиев
Дима Димитрова
Дима Димитрова
Студент по здравни грижи
г-н Иван Константинов Велков
д-р Владимир Денчовски
д-р Владимир Денчовски
Социална медицина и здравен мениджмънт
доц. Владимир Гончев, дм
д-р Жанета Рачева, дм
Анелия Костова
Янка  Живкова
1 2