За мен

Завършил Медицинска академия -София през 1980 г. Специализира анестезиология и реанимация в София, като от 1990 г. придобива специалност.

Д-р Владимир Панайотов има над 30 -годишен стаж в областта на анестезиологията, реанимацията и интензивното лечение. Работи във ВМА-МБАЛ-Плевен в отделение Анестезиология, реанимация и интензивно лечение.