За мен

Завършва специалността "Медицина" в Плевен. Специализира анестезиология и реанимация отново в Плевен.

Работи към ІІ ОАИЛ към КАИЛ на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен и във ВМА -МБАЛ -Плевен. 

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886225
Работи с осигурител