За мен

Александра Сардарева е служител на Актавис и отговаря за Корпоративните комуникации на компанията.

Опит

Специалист Корпоративни комуникации
1000, София, България, ул. "Атанас Дуков" 29