За мен

Александра Сардарева е служител на Актавис и отговаря за Корпоративните комуникации на компанията.