За мен

За въпроси се обадете на посочения телефон или пишете на email адрес.

Специализирани дейсности със съответен сертификат - хирургия на ръката, микрохирургия, специализация в LMU-Мюнхен - клиника по хирургия на ръката, пластична и реконструктивна хирургия. Член на европейската и световна асоциации на дружествата по хирургия на ръката, член на българското дружество по хирургия на ръката.

Опит

1000, София, България, бул. Г. М. Димитров 16
359899184400
Хирургия на ръката. Детска травматология. Болнично лечение и амбулаторни прегледи - вж графика по-долу
Дни за консултация

Вторник

15:00 - 18:00

Четвъртък

15:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)