За мен

За въпроси се обадете на посочения телефон или пишете на email адрес.

Специализирани дейсности със съответен сертификат - хирургия на ръката, микрохирургия, специализация в LMU-Мюнхен - клиника по хирургия на ръката, пластична и реконструктивна хирургия. Член на европейската и световна асоциации на дружествата по хирургия на ръката, член на българското дружество по хирургия на ръката.