За мен

Д-р Таня Ганчева е главен асистент в клиниката по кожни и венерически заболявания към МБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" - Университетска в Стара Загора.

Завършва медицина в Стара Загора. Защитава специалност по кожни и венерически заболявания през 2005 г. Има стаж като клиницист в болницата повече от 20 години. 

Научните й интереси са в областите: псориазис, атопичен дерматит, автоимунни булозни дерматози, медикаментозно индуцирани дерматози, нежелани лекарствени реакции с кожни прояви, лазер терапия в дерматологията, клинична микология.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
359884833357
Специализирана е в диагностика и лечението на кожни, алергични и венерически заболявания.
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Работи с осигурител