За мен

През 1979 г. завършва ВМИ гр. София. Взема специалност по обща хирургия през 1987 г., а по детска хирургия през 1991 г.

През 1979 г. завършва ВМИ гр. София. Взема специалност по обща хирургия през 1987 г., а по детска хирургия през 1991 г.

Специализирал е в Полша – Детска онкологична болница - Варшава, САЩ – Детска болница - Филаделфия и Япония – Национална детска болница. Има над 70 участия в конференции, публикации и монографии. Автор е на едно изобретение.

Месторабота:МБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – ЕАД
Научни интереси: Вътрегръдни тумори в детската възраст.

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Работи с осигурител
проф. Росен Станчев Дребов дм създаде публикация
2014
ПУБЛИКАЦИИ ПРОФ. Р. ДРЕБОВ
ПУБЛИКАЦИИ ПРОФ. Р. ДРЕБОВ

ПУБЛИКАЦИИ У НАС  , СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ТЕМА - ”ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ НОВООБРАЗУВАНИЯТА ...

Публикации

ПУБЛИКАЦИИ ПРОФ. Р. ДРЕБОВ
ПУБЛИКАЦИИ ПРОФ. Р. ДРЕБОВ
Публикация