За мен

Възпитаник на миналото и ученик на бъдещето :)

Сертификати

ОП-08-01-Управление на инциденти v04
2018-02-17
KAM workshop
2018-09-30

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb