Последователи
д-р Йордан  Киряков
д-р Росица Петкова
д-р Ивелина Георгиева
д-р Ивелина Георгиева
Общопрактикуващ лекар
д-р Светослав  Димитров
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
Д-р Петко  Загорчев
Д-р Петко Загорчев
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Пламена Йорданова Савова
д-р Пламена Йорданова Савова
Трансфузионна хематология
Боряна Михайлова
Боряна Михайлова
Студент по фармация
д-р Ана Николова
д-р Ана Николова
Общопрактикуващ лекар
д-р Росен Сариков
д-р Росен Сариков
Общопрактикуващ лекар
д-р Даниела Вражилова
д-р Даниела Вражилова
Общопрактикуващ лекар
g g g
g g g
Студент по фармация
д-р Венцислав Грозев
д-р Галинка Павлова
д-р Галинка Павлова
Ушно-носно-гърлени болести
1 2