За мен

Професионален адрес за кореспонденция: "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област" ЕООД (СБАЛОЗ) Бул. Столетов №67, гр. София 1233, България

Квалификации:

  • 1979г. - Завършва Магистър по медицина в Медицинския университет - София, България.
  • 1995г. - Магистър по социална медицина в Медицински университет - София, България.


Професионален опит:

  • 1979г.- 1982г. - Ординатор в Неврологичен кабинет, Санитарно курортен комплекс - Момин проход, България
  • 1983г.-1986г. - Ординатор в Организационно методично отделение, ОДОЗС - София област ЕООД, София, България
  • 1986г.-1995г. - Ординатор в Отделение по химиотерапия, ОДОЗС - София област ЕООД, София, България.
  • 1996г. - досега - Началник отделение в Отделение по РБД СБАЛОЗ - София област ЕООД, София, България


Езици:
Английски, Руски


Допълнителни умения:
Windowsq Word, Exel, Internet


Предишен опит в областта на клиничните проучвания:
Участие в 15 клинични проучвания фаза III с индикация рак на гърдата, недребноклетъчен белодробен карцином, колоректален карцином, простатен карцином и др.

Образование

Социална медицина и здравен мениджмънт

Специалности

Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb