За мен

 • Медицински Университет -София 1995г.
 • Призната специалност по Акушерство и Гинекология -2002 г.
 • Специализация в АГО-МБАЛ -Благоевград 1995-2002 г.

След дипломна квалификация:

 • Сертифицирани курсове в иститута по Акушерство и гинекология по: Ултразвук и доплерова диагностика; Колпоскопия Лапароскопия и хистероскопия;Оперативна гинекология
 • Специализация в Национален онкологичен център по онкогинекология.
 • Kурс по 3D/4D ехография в акушерството и гинекологията и фетална морфология в "UV University medical center " -Амстердам ,Холандия
 • Сетрификати по ултразвукова диагностика в 11-14 гестационна седмица, Ултразвукова диагностика в 19-21 гестационна седмица, Доплер , Фетална кардиоехография и преценка на маточната шийка от Fetal medicine foundation (FMF)- London.
 • Курсове по "Ранна фетална ехокардиография" "Нови аспекти в Ранното ехографско сканиране(11-14 г.с.)"-Хамбург ,Германия
 • Курс по гинекологична лапароскопия( 2-ро ниво) от единствения сертифициран център за ендоскопско обучение в източна Европа нa проф.Горчев в гр.Плевен
 • Сертификат по ултрзвукова диагностика в гинекологията от ISUOG ,обучение проведено в the Catholic University of Rome,Italy.
 • Курс по ултазвукова диагностика (advanced ultasound course) от Fetal Medicine Foundation ,London,UK- 2010 ,2012 г
 • Специализация -Ултразвук в гинекологията в Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, London, UK
 • Делегат на 20th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE) London ,UK
 • Делегат на 22 -ри конгрес на Европейската асоциация по гинекологиична ендоскопия (ESGE) Виена,Австрия

Член на:

 • Българското акушеро-гинекологично дружество
 • Българско дружество по онкогинекология
 • Българска асоциацияпо ултразвук в акушерството и гинекологията
 • Европейското дружество по онкогинекология
 • Член на международната асоциaция по ултразвук в акушерството и гнекологията -ISUOG
 • Член на Европейската асоциация по Гинекологична Ендосколпия.