Опит

2700, Благоевград, България, ул. Цанко Церковски 4
Платен прием
Работи с осигурител
д-р Петър Йорданов Георгиев създаде публикация
2020
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ В ГРАДОВЕТЕ С НАСЕЛЕНИЕ ПОД 100 000 ДУШИ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПАНДЕМИЯТА КОВИД – 19
default image
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ В ГРАДОВЕТЕ С НАСЕЛЕНИЕ ПОД 100 000 ДУШИ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ПРЕД...

            Мениджмънтът на пандемията КОВИД-19 без съмнение изисква адаптация на болничната помо...

Публикации

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ В ГРАДОВЕТЕ С НАСЕЛЕНИЕ ПОД 100 000 ДУШИ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПАНДЕМИЯТА КОВИД – 19
Публикация
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ В ГРАДОВЕТЕ С НАСЕЛЕНИЕ ПОД 100 000 ДУШИ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПАНДЕМИЯТА КОВИД – 19