Опит

2700, Благоевград, България, ул. Цанко Церковски 4
Платен прием
Работи с осигурител
Управител
2700, Благоевград, България, ул. Цанко Церковски 4

Образование

Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести
Социална медицина и здравен мениджмънт

Специалности

Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести
Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
немски
чешки
руски

Поканете ваши колеги в CredoWeb