Последователи
Д-р Златка Кехайова
Д-р Златка Кехайова
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Стойка  Радева дм
д-р Стойка Радева дм
Физикална и рехабилитационна медицина