За мен

Д-р Иванова е специалист по кожни и венерически болести. Работи в ДКЦ Смолян.