За мен

Д-р Форева е специалист по вътрешни болести и по клинична психология и психотерапия. Тази квалификация и множеството последващи обучения й дават възможност да консултира различни групи пациенти.

Завършва медицина в Пловдив през 1992 г. Има признати три специалности – по клинична психология, невропсихология и психотерапия, по вътрешни болести и по обща медицина. През 2002 г. се дипломира като магистър по икономика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

В момента е главен асистент в Катедрата по здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина при Факултета по обществено здраве към Медицинския университет в Пловдив.

Д-р Форева участва в работата на многобройни изследователски колективи, автор и съавтор е на няколко десетки монографии, учебници и учебни помагала, както и на статии в специализирани периодични издания у нас и в чужбина.

От 2010 г. ръководи Балинтова група от общопрактикуващи лекари, а от началото на 2011 г. – Балинтова група от студенти. Тя е председател на Българското Балинтово общество.

Прегледите при интернист се извършват с направление от общопрактикуващия лекар за здравно осигурените лица и се дължи само потребителска такса, освен в случаите на освобождаване според нормативите.

Психотерапевтичната сесия продължава един час. Първото посещение е безплатно - за обсъждане на проблемите и съвместно договаряне с клиента за очакваната продължителност на терапията и нейното заплащане. Тези услуги не се покриват от задължителното здравно осигуряване.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Петко Д. Петков 23
35932637163
Дни за консултация

Вторник

17:00 - 18:00

Вторник

16:00 - 17:00

Четвъртък

16:00 - 18:00

Петък

16:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Клинична психология

Специалности

Вътрешни болести
Клинична психология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb