За мен

Д-р Делчева е педиатър, детски пневмолог и фтизиатър в Здравен център "Брод" в Пловдив.

Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив през 1997 г. Специализира педиатрия през 2004 г., а от 2010 г. защитава специалност по детска пневмология и фтизиатрия.

Прави диагностика на заболяванията на белите дробове, която дава оценка на тежестта на нарушената дихателна функция.

Провежда инхалационна терапия, чрез която бързо и лесно се облекчават състояния при остри и хронични белодробни заболавания – синуити, бронхити, ларингити.