За мен

Началник на Клиника по нервни болести

Началник на Клиника по нервни заболявания 

Университетска болница „Св. Иван Рилски”, Медицински университет - София ,
Бул. “Акад. Ив. Гешов” 15, 1431 София, тел/факс: +359 2 8526940;
е-mail:shotekov@abv.bg

  • Завършил висше образование - медицина през 1971г. във Висш Медицински Институт-София.
  • От 2. 08.1971 след конкурс постъпил на работа в Катедрата по неврология на Медицинска академия -София, като стажант асистент.
  • От 1973 г. последователно е назначен за асистент, старши асистент, главен асистент.
  • Призната специалност по неврология от 1.01.1975г.
  • От 1988г е Доцент по неврология, Завеждащ неврологично отделение и Завеждащ Ултразвукова лаборатория към Клиника по неврология, Университетска болница ”Александровска”.
  • От 10.11.1999 е Професор по неврология;
  • От 11. 03.2000 до 02. 2008 Завеждащ Катедра по неврология при Медицински факултет на Медицински университет-София.
  • От 07.11.2000 до 07.06.2010 Началник на Клиника по нервни болести към УМБАЛ „Александровска”;

Опит

1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15
35928526940
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Епилептология
Неврология
Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb