Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

Опит

2002 - 2004
директор за София област
1000, София, бул. В. Левски №129
2002 - 2002
заместник - директор за София област
1000, София, ж.к. Младост
1999 - 2002
директор
5250, Свищов, ул. Петър Ангелов 18
1988 - 1999
рентгенолог
5250, Свищов, ул. Петър Ангелов 18

Образование

Образна диагностика
Социална медицина и здравен мениджмънт

Специалности

Образна диагностика
Социална медицина и здравен мениджмънт

Сертификати

Текучеството на персонала в „Спешно отделение“ – как да задържим кадрите си?
2017-05-29
Превенция на социално-значимите заболявания в условията на здравна реформа
2017-05-30
Приложение на модерни технологии за по-бърза диагностика и лечение на спешните състояния
2017-05-29
АНАЛИЗ НА ПРЕГЛЕДАНИТЕ ПАЦИЕНТИ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
2017-05-29

Организации, в които членувате

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели