За мен

Д-р Божидар Бояджиев е завършил ВМИ-Плевен. Специализирал хирургия в Плевен, а придобита специалност има от 1986 г.

Работил 20 години в УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен, като главен асистент в Катедра хирургия. От 2008 г. е началник Хирургично отделение при ВМА-МБАЛ-Плевен. Работи в областта на колопроктологията. 

д-р Божидар Илиев Бояджиев създаде публикация
2015
Карцином на дебелото черво
Карцином на дебелото черво

Д-р Божидар Бояджиев е Началник на отделение по хирургия във ВМА-МБАЛ-Плевен, с по-тясна насочено...

Публикации

Карцином на дебелото черво
Карцином на дебелото черво
Публикация