За мен

Завършва специалността медицина през 1999г. специализира от 1995 до 1999 г. специализира обща хирургия в Първа хирургична клиника на УМБАЛ-Плевен.

От май 1999 г. има придобита специалност обща хирургия и започва работа като общ хирург в Детска хирургична клиника при УМБАЛ-Плевен. От юни 2008г. работи в отделение по хирургия във ВМА-МБАЛ-Плевен.