За мен

Работя като рехабилитатор  16 години и като кинезитерапевт от 2004 година...в ДКЦ 1 "Св.Клементина"-Варна
 

.Интереси във ортопедията , неврологията , педиатрията и спортната кинезитерапия...

Опит

9000, Варна, България, бул. Съборни 40
35952603802
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

2000 - 2004
Кинезитерапия
Национална Спортна Академия "Васил Левски"
1994 - 1997
Рехабилитация
Медицински колеж
Плевен

Специалности

Медицинска физкултура
Физикална и рехабилитационна медицина
Хранене и диететика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
български
руски

Поканете ваши колеги в CredoWeb