За мен

Завеждащ отделение по “Акушерство, гинекология и онкогинекология” в МБАЛ “Сердика”

Д-р Валери Людмилов Гергов завършва Висш Медицински институт през 1985 г.

  • От 1987 год. работи в Акушеро- гинекологичен комплекс при Окръжна болница – гр. Михайловград.
  • През 1991 год. успешно завършва специалност “Акушерство и Гинекология”.
  • От 1995 год. работи в I Акушеро- гинекологична болница “Света София”.
  • През 2006 год. Д-р Валери Людмилов Гергов полага изпит по специалност “Онкология”.
  • От 2011 год. е завеждащ отделение по “Акушерство, гинекология и онкогинекология” в МБАЛ “Сердика”.

Д-р Валери Людмилов Гергов е член на:

  • Българското дружество по “Акушерство и гинекология”
  • Българска асоциация по “Онкогинекология”
  • Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията

Опит

1000, София, България, ул. Дамян Груев 6
Платен прием
Работи с осигурител