За мен

Завършил съм медицина през 2009 година към Медицински Университет - Плевен. След завършването си съм работил към Спешно приемно отделение на Окръжна болница - Стара Загора - 1 година и 2 години като лекар ординатор в Хирургично отделение на същата. След спечелването на конкурс специализирах обща хирургия под ръководството на проф. Делийски в Онкологична хирургия към Медицински Университет - Плевен. По време на 5 годишното ми обучение имах възможност да се запозная теоретични и практически с нови и авангардни техники в хирургията - онкопластичният подход при рак на млечната жлеза, сентинелната лимфна биопсия и частично с роботизираната хирургия при рак на дебелото черво. В краят на обучението си се преместих в Отделение по обща хирургия на Болница Тракия-парк, Стара Загора под ръководството на проф. Юлиянов, където се прилагат лапароскопски операции, чернодробна хирургия и циторедуктивна хирургия и HIPEC. От декември 2017 имам специалност Обща хирургия след положен успешно изпит. Основните ми интереси са в областта на онкологичната хирургия, HIPEC методиката и лапароскопската хирургия.

Опит

специалист Обща хирургия
6000, Стара Загора, България, ул. Дунав №1, над стадион Берое, до парк Аязмото
Прием само след запазен час
Платен прием
Услуги в тази практика
  • консулация по документи чрез e-mail
специалист Обща хирургия
6100, Казанлък, България, ул. Христо Ботев 78
Дни за консултация

Вторник

14:00 - 18:00

Четвъртък

14:00 - 18:00

Прием само след запазен час
Платен прием

Образование

Хирургия

Специалности

Хирургия

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Услуги

  • консулация по документи чрез e-mail

Поканете ваши колеги в CredoWeb