Опит

Горна Оряховица, България, Бузлуджа 1
359886757205
ОПЛ
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Вторник

14:00 - 18:00

Четвъртък

14:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)