Опит

6300, Хасково, България, гр.Хасково, бул." България" 152, ет.2, каб.1,
359888956724
Дни за консултация

Петък

14:00 - 17:00

Четвъртък

14:00 - 17:00

Четвъртък

14:00 - 17:00

Понеделник

14:00 - 17:00

Петък

14:00 - 17:00

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Съвети за диабетика
Съвети за диабетика

Диабетната полиневропатия е основно съпътстващо заболяване, което може да бъде предотвратено чрез...

Съвети за диабетика
Съвети за диабетика
Съвети за диабетика

Диабетната полиневропатия е основно съпътстващо заболяване, което може да бъде предотвратено чрез...

Съвети за диабетика
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Фармако-терапевтични ръководства за лечение на неврологичните заболявания са изработени въз основ...

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА...