д-р Румяна Маринова създаде статус
2015
Съвети за диабетика
Съвети за диабетика

Диабетната полиневропатия е основно съпътстващо заболяване, което може да бъде предотвратено чрез...

Съвети за диабетика
д-р Румяна Маринова създаде статус
2015
Съвети за диабетика
Съвети за диабетика

Диабетната полиневропатия е основно съпътстващо заболяване, което може да бъде предотвратено чрез...

Съвети за диабетика
д-р Румяна Маринова създаде статус
2015
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Фармако-терапевтични ръководства за лечение на неврологичните заболявания са изработени въз основ...

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА...